เรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

อัพคะแนน เพิ่มโอกาสในการเข้ามหาลัยฯที่ดี

ทุกระดับชั้น เดือนละ 500 บาท/วิชา

เรียนเนื้อหาทุกบทเรียน


“ ไม่เข้าใจบทไหน คลิกเลือก

แสดงผลเหมือนครูมาติวส่วนตัว

ภายใน 5 วินาที ”


ฝึกทำแบบฝึกหัด


“ ฝึกทดสอบเนื้อหาได้ทุกบท

ทำแล้วไม่เข้าใจ ครูพร้อมติว 24 ชม.

จนกว่าจะเข้าใจ ”


ฝึกทำข้อสอบ


“ ฝึกจำลองสนามจริงที่บ้าน

ฝึกจนเกิดความรู้สึก

ว่าวันจริงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมาแล้ว ”


วิเคราะห์สไตล์การเรียน


“ เพราะการวิเคราะห์

วางแผนของแต่ละคน

คือ หัวใจของการเรียนให้เข้าใจ ”